کمترین: 
578400
بیشترین: 
585200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
583900
زمان: 
1/18 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 18 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 18 فروردین 1398 , 583900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 13:00","price":578700},{"date":"1398/01/18 14:00","price":578400},{"date":"1398/01/18 15:00","price":582100},{"date":"1398/01/18 16:00","price":581500},{"date":"1398/01/18 17:00","price":582100},{"date":"1398/01/18 19:00","price":585200},{"date":"1398/01/18 20:00","price":583900}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398