کمترین: 
433800
بیشترین: 
438900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
438000
زمان: 
1/18 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 18 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 18 فروردین 1398 , 438000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 13:00","price":434000},{"date":"1398/01/18 14:00","price":433800},{"date":"1398/01/18 15:00","price":436600},{"date":"1398/01/18 16:00","price":436100},{"date":"1398/01/18 17:00","price":436600},{"date":"1398/01/18 19:00","price":438900},{"date":"1398/01/18 20:00","price":438000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398