کمترین: 
3277
بیشترین: 
3304
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3277
زمان: 
1/18 19:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 3277 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":3302},{"date":"1398/01/18 13:00","price":3304},{"date":"1398/01/18 14:00","price":3302},{"date":"1398/01/18 15:00","price":3301},{"date":"1398/01/18 16:00","price":3304},{"date":"1398/01/18 17:00","price":3279},{"date":"1398/01/18 19:00","price":3277}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399