کمترین: 
1706
بیشترین: 
1720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1706
زمان: 
1/18 19:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 فروردین 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1706 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":1719},{"date":"1398/01/18 13:00","price":1720},{"date":"1398/01/18 14:00","price":1719},{"date":"1398/01/18 16:00","price":1720},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1707},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1706}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399