کمترین: 
9885
بیشترین: 
9966
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9885
زمان: 
1/18 19:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 فروردین 1398 , 9885 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":9961},{"date":"1398/01/18 13:00","price":9966},{"date":"1398/01/18 14:00","price":9961},{"date":"1398/01/18 15:00","price":9959},{"date":"1398/01/18 16:00","price":9966},{"date":"1398/01/18 17:00","price":9892},{"date":"1398/01/18 19:00","price":9885}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398