کمترین: 
94
بیشترین: 
95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94
زمان: 
1/18 17:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":95},{"date":"1398/01/18 15:00","price":94},{"date":"1398/01/18 16:00","price":95},{"date":"1398/01/18 17:00","price":94}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398