کمترین: 
1556
بیشترین: 
1569
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1556
زمان: 
1/18 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 18 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1556 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":1568},{"date":"1398/01/18 13:00","price":1569},{"date":"1398/01/18 14:00","price":1568},{"date":"1398/01/18 16:00","price":1569},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1557},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1556}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398