کمترین: 
3677
بیشترین: 
3707
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3677
زمان: 
1/18 19:00
قیمت ریال قطر امروز 18 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 فروردین 1398 , 3677 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":3705},{"date":"1398/01/18 13:00","price":3707},{"date":"1398/01/18 14:00","price":3706},{"date":"1398/01/18 15:00","price":3705},{"date":"1398/01/18 16:00","price":3707},{"date":"1398/01/18 17:00","price":3680},{"date":"1398/01/18 19:00","price":3677}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398