کمترین: 
3571
بیشترین: 
3601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3571
زمان: 
1/18 19:00
قیمت ریال عربستان امروز 18 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 3571 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":3599},{"date":"1398/01/18 13:00","price":3601},{"date":"1398/01/18 14:00","price":3599},{"date":"1398/01/18 15:00","price":3598},{"date":"1398/01/18 16:00","price":3601},{"date":"1398/01/18 17:00","price":3574},{"date":"1398/01/18 19:00","price":3571}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398