کمترین: 
43916
بیشترین: 
44277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43916
زمان: 
1/18 19:00
قیمت دینار کویت امروز 18 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 43916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":44254},{"date":"1398/01/18 13:00","price":44277},{"date":"1398/01/18 14:00","price":44257},{"date":"1398/01/18 15:00","price":44247},{"date":"1398/01/18 16:00","price":44277},{"date":"1398/01/18 17:00","price":43949},{"date":"1398/01/18 19:00","price":43916}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398