کمترین: 
27
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27
زمان: 
1/18 17:00
قیمت درام ارمنستان امروز 18 فروردین 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":28},{"date":"1398/01/18 17:00","price":27}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398