کمترین: 
7877
بیشترین: 
7941
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7877
زمان: 
1/18 19:00
قیمت منات آذربایجان امروز 18 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 7877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":7937},{"date":"1398/01/18 13:00","price":7941},{"date":"1398/01/18 14:00","price":7938},{"date":"1398/01/18 15:00","price":7936},{"date":"1398/01/18 16:00","price":7941},{"date":"1398/01/18 17:00","price":7882},{"date":"1398/01/18 19:00","price":7877}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398