کمترین: 
205
بیشترین: 
207
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205
زمان: 
1/18 17:00
قیمت روبل روسیه امروز 18 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":206},{"date":"1398/01/18 13:00","price":207},{"date":"1398/01/18 15:00","price":206},{"date":"1398/01/18 16:00","price":207},{"date":"1398/01/18 17:00","price":205}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398