کمترین: 
1439
بیشترین: 
1451
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1439
زمان: 
1/18 19:00
قیمت کرون سوئد امروز 18 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1439 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":1451},{"date":"1398/01/18 15:00","price":1450},{"date":"1398/01/18 16:00","price":1451},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1441},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1439}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398