کمترین: 
175
بیشترین: 
176
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175
زمان: 
1/18 17:00
قیمت افغانی امروز 18 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":176},{"date":"1398/01/18 17:00","price":175}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398