کمترین: 
13391
بیشترین: 
13501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13391
زمان: 
1/18 19:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 13391 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":13494},{"date":"1398/01/18 13:00","price":13501},{"date":"1398/01/18 14:00","price":13495},{"date":"1398/01/18 15:00","price":13492},{"date":"1398/01/18 16:00","price":13501},{"date":"1398/01/18 17:00","price":13401},{"date":"1398/01/18 19:00","price":13391}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398