کمترین: 
9018
بیشترین: 
9092
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9018
زمان: 
1/18 19:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 18 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 18 فروردین 1398 , 9018 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":9088},{"date":"1398/01/18 13:00","price":9092},{"date":"1398/01/18 14:00","price":9088},{"date":"1398/01/18 15:00","price":9086},{"date":"1398/01/18 16:00","price":9092},{"date":"1398/01/18 17:00","price":9025},{"date":"1398/01/18 19:00","price":9018}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398