کمترین: 
9520
بیشترین: 
9599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9520
زمان: 
1/18 19:00
قیمت دلار استرالیا امروز 18 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 18 فروردین 1398 , 9520 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":9594},{"date":"1398/01/18 13:00","price":9599},{"date":"1398/01/18 14:00","price":9594},{"date":"1398/01/18 15:00","price":9592},{"date":"1398/01/18 16:00","price":9599},{"date":"1398/01/18 17:00","price":9527},{"date":"1398/01/18 19:00","price":9520}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398