کمترین: 
10006
بیشترین: 
10089
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10006
زمان: 
1/18 19:00
قیمت دلار کانادا امروز 18 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 فروردین 1398 , 10006 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":10083},{"date":"1398/01/18 13:00","price":10089},{"date":"1398/01/18 14:00","price":10084},{"date":"1398/01/18 15:00","price":10082},{"date":"1398/01/18 16:00","price":10089},{"date":"1398/01/18 17:00","price":10014},{"date":"1398/01/18 19:00","price":10006}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398