کمترین: 
12000
بیشترین: 
12096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12006
زمان: 
1/18 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 18 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 12006 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":12096},{"date":"1398/01/18 13:00","price":12092},{"date":"1398/01/18 14:00","price":12089},{"date":"1398/01/18 15:00","price":12096},{"date":"1398/01/18 16:00","price":12091},{"date":"1398/01/18 17:00","price":12000},{"date":"1398/01/18 18:00","price":12006},{"date":"1398/01/18 19:00","price":12003},{"date":"1398/01/18 20:00","price":12006}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398