کمترین: 
1992
بیشترین: 
2009
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1992
زمان: 
1/18 19:00
قیمت یوان چین امروز 18 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1992 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":2008},{"date":"1398/01/18 13:00","price":2009},{"date":"1398/01/18 14:00","price":2008},{"date":"1398/01/18 16:00","price":2009},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1994},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1992}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399