کمترین: 
2379
بیشترین: 
2399
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2379
زمان: 
1/18 19:00
قیمت لیر ترکیه امروز 18 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 2379 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":2398},{"date":"1398/01/18 13:00","price":2399},{"date":"1398/01/18 14:00","price":2398},{"date":"1398/01/18 15:00","price":2397},{"date":"1398/01/18 16:00","price":2399},{"date":"1398/01/18 17:00","price":2381},{"date":"1398/01/18 19:00","price":2379}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398