کمترین: 
2603000
بیشترین: 
2623000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2623000
زمان: 
1/18 13:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 18 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 2623000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":2603000},{"date":"1398/01/18 13:00","price":2623000}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398