کمترین: 
4659000
بیشترین: 
4701000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4699000
زمان: 
1/18 16:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 18 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 18 فروردین 1398 , 4699000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":4701000},{"date":"1398/01/18 13:00","price":4659000},{"date":"1398/01/18 16:00","price":4699000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398