کمترین: 
17461
بیشترین: 
17604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17461
زمان: 
1/18 19:00
قیمت پوند امروز 18 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 18 فروردین 1398 , 17461 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":17595},{"date":"1398/01/18 13:00","price":17604},{"date":"1398/01/18 14:00","price":17596},{"date":"1398/01/18 15:00","price":17592},{"date":"1398/01/18 16:00","price":17604},{"date":"1398/01/18 17:00","price":17474},{"date":"1398/01/18 19:00","price":17461}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398