کمترین: 
2599000
بیشترین: 
2619000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2619000
زمان: 
1/18 13:00
قیمت نیم سکه امروز 18 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 2619000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":2599000},{"date":"1398/01/18 13:00","price":2619000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398