کمترین: 
4769000
بیشترین: 
4843000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4843000
زمان: 
1/18 20:00
قیمت سکه امامی امروز 18 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 4843000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":4790000},{"date":"1398/01/18 13:00","price":4769000},{"date":"1398/01/18 14:00","price":4780000},{"date":"1398/01/18 15:00","price":4816000},{"date":"1398/01/18 16:00","price":4831000},{"date":"1398/01/18 17:00","price":4833000},{"date":"1398/01/18 19:00","price":4824000},{"date":"1398/01/18 20:00","price":4843000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398