کمترین: 
4655000
بیشترین: 
4697000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4695000
زمان: 
1/18 16:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 18 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 4695000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":4697000},{"date":"1398/01/18 13:00","price":4655000},{"date":"1398/01/18 16:00","price":4695000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399