کمترین: 
1804900
بیشترین: 
1819800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1804900
زمان: 
1/18 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 18 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1804900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":1819800},{"date":"1398/01/18 14:00","price":1818600},{"date":"1398/01/18 15:00","price":1819800},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1806300},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1805100},{"date":"1398/01/18 20:00","price":1804900}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398