کمترین: 
1806300
بیشترین: 
1821100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1806300
زمان: 
1/18 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 18 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1806300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":1821100},{"date":"1398/01/18 14:00","price":1819900},{"date":"1398/01/18 15:00","price":1821100},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1807600},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1806400},{"date":"1398/01/18 20:00","price":1806300}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399