کمترین: 
1878000
بیشترین: 
1899000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1897000
زمان: 
1/18 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 18 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 18 فروردین 1398 , 1897000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 12:00","price":1878000},{"date":"1398/01/18 13:00","price":1881000},{"date":"1398/01/18 14:00","price":1879000},{"date":"1398/01/18 15:00","price":1891000},{"date":"1398/01/18 16:00","price":1890000},{"date":"1398/01/18 17:00","price":1894000},{"date":"1398/01/18 18:00","price":1893000},{"date":"1398/01/18 19:00","price":1899000},{"date":"1398/01/18 20:00","price":1897000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398