کمترین: 
188073
بیشترین: 
188645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
188073.0
زمان: 
1/18 23:40
قیمت شاخص بورس امروز 18 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 188073.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 11:40","price":188645.0},{"date":"1398/01/18 14:40","price":188075.0},{"date":"1398/01/18 20:40","price":188074.0},{"date":"1398/01/18 23:40","price":188073.0}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398