کمترین: 
13500
بیشترین: 
13520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13510
زمان: 
1/18 12:17
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 18 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 13510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 11:01","price":13500},{"date":"1398/01/18 11:03","price":13510},{"date":"1398/01/18 11:36","price":13520},{"date":"1398/01/18 12:17","price":13510}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399