کمترین: 
13200
بیشترین: 
13500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13391
زمان: 
1/18 20:00
قیمت دلار امروز 18 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 18 فروردین 1398 , 13391 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 11:00","price":13200},{"date":"1398/01/18 12:00","price":13493},{"date":"1398/01/18 13:00","price":13500},{"date":"1398/01/18 14:00","price":13497},{"date":"1398/01/18 15:00","price":13491},{"date":"1398/01/18 16:00","price":13500},{"date":"1398/01/18 17:00","price":13400},{"date":"1398/01/18 18:00","price":13398},{"date":"1398/01/18 19:00","price":13397},{"date":"1398/01/18 20:00","price":13391}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398