کمترین: 
4800000
بیشترین: 
4835000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4835000
زمان: 
1/18 15:27
قیمت سکه در بازار تهران امروز 18 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 4835000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 10:52","price":4800000},{"date":"1398/01/18 10:54","price":4802000},{"date":"1398/01/18 14:32","price":4810000},{"date":"1398/01/18 14:33","price":4815000},{"date":"1398/01/18 15:27","price":4835000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398