کمترین: 
3730
بیشترین: 
3740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3730
زمان: 
1/18 14:32
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 18 فروردین 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 3730 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 10:48","price":3730},{"date":"1398/01/18 11:54","price":3740},{"date":"1398/01/18 14:32","price":3730}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398