کمترین: 
13600
بیشترین: 
13700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13700
زمان: 
1/18 15:27
قیمت دلار در بازار تهران امروز 18 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 13700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 10:42","price":13630},{"date":"1398/01/18 10:45","price":13670},{"date":"1398/01/18 11:36","price":13620},{"date":"1398/01/18 11:55","price":13600},{"date":"1398/01/18 14:31","price":13650},{"date":"1398/01/18 14:39","price":13690},{"date":"1398/01/18 15:27","price":13700}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398