کمترین: 
166.2
بیشترین: 
169.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166.2
زمان: 
1/18 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 فروردین 1398 , 166.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 00:00","price":168.83},{"date":"1398/01/18 03:00","price":166.79},{"date":"1398/01/18 06:00","price":166.3},{"date":"1398/01/18 09:00","price":168.83},{"date":"1398/01/18 12:00","price":169.04},{"date":"1398/01/18 15:00","price":168.22},{"date":"1398/01/18 21:00","price":166.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398