کمترین: 
5059.9
بیشترین: 
5208.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5145.1
زمان: 
1/18 21:00
قیمت بیت کوین امروز 18 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 فروردین 1398 , 5145.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/18 00:00","price":5208.8},{"date":"1398/01/18 03:00","price":5059.9},{"date":"1398/01/18 06:00","price":5091.7},{"date":"1398/01/18 09:00","price":5208.6},{"date":"1398/01/18 12:00","price":5196.3},{"date":"1398/01/18 15:00","price":5197.7},{"date":"1398/01/18 18:00","price":5194.8},{"date":"1398/01/18 21:00","price":5145.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398