کمترین: 
2573000
بیشترین: 
2603000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2573000
زمان: 
1/17 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 17 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 2573000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 13:00","price":2603000},{"date":"1398/01/17 17:00","price":2573000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398