کمترین: 
3229
بیشترین: 
3230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3230
زمان: 
1/17 13:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 3230 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":3229},{"date":"1398/01/17 13:00","price":3230}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398