کمترین: 
9742
بیشترین: 
9744
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9744
زمان: 
1/17 13:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 فروردین 1398 , 9744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":9742},{"date":"1398/01/17 13:00","price":9744}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398