کمترین: 
1534
بیشترین: 
1534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1534
زمان: 
1/17 12:00
قیمت کرون نروژ امروز 17 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":1534}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399