کمترین: 
1982
بیشترین: 
1983
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1983
زمان: 
1/17 13:00
قیمت کرون دانمارک امروز 17 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1983 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":1982},{"date":"1398/01/17 13:00","price":1983}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398