کمترین: 
3624
بیشترین: 
3625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3625
زمان: 
1/17 13:00
قیمت ریال قطر امروز 17 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 فروردین 1398 , 3625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":3624},{"date":"1398/01/17 13:00","price":3625}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398