کمترین: 
43283
بیشترین: 
43293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43293
زمان: 
1/17 13:00
قیمت دینار کویت امروز 17 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 43293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":43283},{"date":"1398/01/17 13:00","price":43293}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399