کمترین: 
1419
بیشترین: 
1419
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1419
زمان: 
1/17 12:00
قیمت کرون سوئد امروز 17 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1419 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":1419}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398