کمترین: 
13198
بیشترین: 
13201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13201
زمان: 
1/17 13:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 13201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":13198},{"date":"1398/01/17 13:00","price":13201}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398