کمترین: 
8888
بیشترین: 
8890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8890
زمان: 
1/17 13:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 17 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 17 فروردین 1398 , 8890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":8888},{"date":"1398/01/17 13:00","price":8890}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398