کمترین: 
9862
بیشترین: 
9864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9864
زمان: 
1/17 13:00
قیمت دلار کانادا امروز 17 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 فروردین 1398 , 9864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":9862},{"date":"1398/01/17 13:00","price":9864}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398